Småland - Frihetsland - Dackeland!

I juli 1543 stupade Nils Dacke efter att ha blivit förrådd och upphunnen i Blekingeskogarna. 

"Minne över bondeledaren Nils Dacke och hans folk som i denna bygd åren 1542-1544 stupade 
i sin kamp för frihet, rätt och tro" (inskription på minnesstenen vid Vissefjärda kyrka) 

 

Denna hemsida är tillägnad en av sin samtids största europeiska frihetshjältar och ledargestalter. Nils Dacke, en enkel kronobonde i Södra Möre, Kalmar län, kämpade mot fogdeförtryck och orättvisor i 1500-talets Sverige. Kung Gustaf I (Vasa) formade som bäst sin nationalstat med ohämmat skattetryck och kyrkovisitationer, då Nils Dacke trädde fram och uppbådade allmogen i Småland och Östergötland till väpnat motstånd. 

Motståndet kulminerade i den s.k. Dackefejden som utkämpades med blod och nitisk kamp och som vittnade om de "små landens" okuvliga och stridsdugliga befolkning.

Under ett år, 1542-43, skakades Gustafs despotiska regim i grundvalarna då smålänningar, östgötar och ölänningar tog till armbost, hakebössor och yxor för att bekämpa den centralistiske förtryckaren och hans idéer. Efter en rad framgångar för allmogearmén lyckades den sluge Vasen värva tyska knektar i ett så stort antal att de blev övermäktiga de kämpande bönderna. 

I ett slag vid sjön Hjorten utanför Virserum, den 20 mars 1543, skadades Dacke, varefter han gick under jorden. De sista dagarna i juli 1543 mördades Nils i Rödebyskogarna i dåvarande Danmark, av Gustafs anhang. Dackes gömställe hade troligen avslöjats av några överlöpare i hans egen krets

Bilder/photos

Nils Dacke - frihetskämpen, efter en målning av folklivsskildraren Nils Mandelgren, 1840-talet.

Dackeland : karta över de "små landen" och upprorets utbredning.

Dackestatyn i Virserum

 

 


Hjältar som kämpade tappert vid Nils Dackes sida intill den bittra döden:

  • Jon Andersson : en Mörebonde som 1536, tillsammans med Nils Dacke, sköt ihjäl den hatade ridfogden Inge Andersson.

  • Per Skegge : Bosatt i Åseda socken. En av Dackes "överste kaptener". En hårdför och skicklig anförare för bondeuppbåden, en verklig ledargestalt. Han var med och tvang kungen begära vapenvila 1542.

  • Tord Riddare : Bosatt i Östergötland på kungens gård i Näsby. Lokal allmogeledare som blev garant för rebellernas utpost mot landskapet i norr.

  • Jöns Verkemästare. Bonde på en frälsegård i Virstad, Högsby socken. Rebelledaren gjorde en samfälld insats med Dacke då man försökte hejda kungens trupper "vid den väldiga bråten" i Högsby.

  • Gumme Fösing : bonde och upprorsledare från Bänkaboda.

  • Sven Gertorn : Nils Dackes svåger och i fejden förtrogne.

 

Vad kan vi lära av Dacke och Dackefejden idag?


Denna sida har besökts gånger.