Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

 

Dackeland bestod av de "små landen", stora delar av Östergötland, Öland samt delar av danska Blekinge. Kärnan i området var landet Värend, med Växjö som huvudsäte. I Växjö höll Nils Dacke landsting 23 november 1542, och "drack jul" på Kronoberg under december samma år.